Psychologia,
Psychoterapia,
Treningi, Szkolenia, Rozwój osobisty.

 

Nota biograficzna

Nazywam się Jakub Janiak. Jestem absolwentem Psychologii, Etnologii, Ekonomii oraz Zarządzania. Od wczesnych lat interesuję się człowiekiem, jego funkcjonowaniem w życiu społecznym i w przestrzeni zawodowej. Obecnie swój rozwój kontynuuję na kierunku Psychoterapii w nurcie integracyjnym w Katowickim Instytucie Psychoterapii. Od prawie dwudziestu lat zawodowo związany jestem z sektorem pomocy społecznej i kultury m.in prowadząc różnego rodzaju konsultacje, szkolenia, treningi oraz projekty rozwojowe. Prywatnie pasjonuje mnie muzyka, podróże oraz zwierzęta. Jestem szczęśliwym posiadaczem małego czworonoga. 

Od zawsze fascynuje mnie człowiek na drodze osobistej zmiany i rozwoju. Życie jest dla mnie niebanalną pasją istnienia każdego z Nas. Wierzę w uzdrawiającą moc relacji oraz zmianę.

Moje motto:
„Pozwól Sobie na to
by być dla Siebie dobrym”

Motywacja własna i

filozofia pracy

Zapraszam Cię do wspólnej podróży, odkrywania i rozwoju. Jaką formułę wybierzesz – to już kwestia tego, czego tak naprawdę sam lub sama potrzebujesz. Życie jest zbyt różnorodne i kolorowe by tracić czas na półśrodki, które zazwyczaj mocno nas ograniczają. Pozwól Sobie na bycie najlepszą wersją Samego/Samej Siebie mimo wszystko. Moja motywacja i filozofia pracy opiera się przede wszystkim na budowaniu relacji w atmosferze akceptacji i przyjęciu Cię takim jakim/jaką Jesteś w danym momencie swojego życia.

Jesteś Jedynym i niepowtarzalnym człowiekiem, posiadającym w Sobie różnorodność i ogrom zasobów. Tylko od Ciebie zależy to na ile pozwolisz Sobie w Sobie to odkryć i z tego korzystać. Mogę Ci w tym pomóc jeśli będziesz na to gotowy/ gotowa.

Pracuję w nurcie integracyjnym łączącym w sobie elementy pracy behawioralno – poznawczej, systemowej, psychodynamicznej czy humanistyczno – egzystencjonalnej. Dzięki wiedzy psychologicznej, a co za tym idzie szerokiemu spektrum możliwych do zastosowania narzędzi diagnostycznych masz więcej możliwości, z których możesz skorzystać.

Wierzę w to, że każdego i każdą z Nas cechuje wrażliwość, delikatność i różnorodność potrzeb. To na ile pozwalamy sami sobie je realizować w zdrowy sposób, może nas uszczęśliwiać i czynić nasze życie lepszym, przyjemniejszym i bardziej satysfakcjonującym.

Pozwól Sobie na to by być dla Siebie dobrym!

mgr Jakub Janiak

Pasjonuje mnie muzyka…

Od najmłodszych lat muzykuję. Taka forma ekspresji to zdecydowanie jedna z przyjemniejszych przestrzeni w moim życiu. Zamieszczony materiał ukazuje jedną z wielkich muzycznych przygód, którą mogłem przeżyć dawniej jako członek zespołu AVOCADO.

Indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne

Formuła konsultacji psychologicznej prowadzonej przeze mnie jest oparta na naszym wspólnym spotkaniu. Jego celem jest zarówno zapoznanie się z problemami, z jakimi do mnie przychodzisz/przychodzicie, ale również Twoją/ Waszą aktualną sytuacją życiową i oczekiwaniami, by jak najlepiej określić źródło trudności i ich zakres. Podczas takich spotkań przeprowadzam wywiad na temat Twojego/ Waszego funkcjonowania w różnych sferach życia, stosowanych schematach i mechanizmach psychologicznych.

Udzielam pomocy psychologicznej (m.in.) w obszarach;

– zaburzeń nastroju,
– zaburzeń osobowości,
– zaburzeń nerwicowych,
– stanach lękowych,
– zaburzeń psychosomatycznych,
– problemów emocjonalnych i interpersonalnych,
– problematyki związanej z tożsamością seksualną,
– problematyki uzależnień.
– problematyki niskiej samooceny.

Pierwsze spotkanie kończy się na ogół przedstawieniem wstępnej diagnozy zgłaszanych problemów, a także zaproponowaniem właściwej dalszej formy pomocy. Konsultacje mogą stanowić krótką doraźną pomoc lub być wstępem do dłuższej pracy wspierającej lub terapeutycznej. Sesja konsultacyjna trwa do 60 minut.

Cena konsultacji: 160,00 zł

Psychoterapia indywidualna

Pierwsze spotkanie

Najpierw trzeba się poznać. Pierwsza wizyta służy więc temu, żebym dowiedział się jak najwięcej o Twojej sytuacji, poznał Twoją motywację i zorientował się, czy będę w stanie sprostać Twoim problemom. Z kolei dla Ciebie to szansa na poznanie mnie, sprawdzenie, czy odpowiada Ci moja osoba, mój gabinet i mój sposób pracy. Pierwsze spotkania mają więc charakter konsultacji, potem dopiero wspólnie podejmujemy decyzję o rozpoczęciu psychoterapii.

Proces terapeutyczny

Jeśli decyzja jest pozytywna, możemy rozpoczynać psychoterapię. Zwykle spotykam się z pacjentem raz w tygodniu, o stałej porze. Sesja psychoterapii indywidualnej trwa 50 minut. Jeżeli wymaga tego natura problemu, spotkania mogą odbywać się częściej. W niektórych sytuacjach zalecane jest prowadzenie psychoterapii we współpracy z lekarzem, co jest omawiane podczas konsultacji. Etap konsultacji kończy się ustaleniem kontraktu terapeutycznego, który obejmuje m.in.: częstotliwość spotkań, zasady współpracy, a także warunki płatności.

Superwizja mojej pracy

Jako terapeuta będący w trakcie odbywania kursu na kierunku Psychoterapii Integracyjnej celem profesjonalnego świadczenia usług w zawodzie Psychoterapeuty podlegam stałej superwizji mojej pracy. Proces ten pozwala mi na uzyskiwanie jak najlepszego i najbardziej obiektywnego wglądu w moją relację z każdym klientem, co gwarantuje najlepsze efekty naszej współpracy.

Cena sesji terapeutycznej: 140,00 zł

Szkolenia i Treningi rozwojowe

To spotkania służące rozwojowi osobistemu, oparte na psychoedukacji z elementami różnych ćwiczeń praktycznych. Dotyczą konkretnego tematu, lub obszaru w zakresie którego pracuje, takich jak m.in:

–  budowanie relacji, kreatywność, przedsiębiorczość, stres, motywacja, zarządzanie czasem, zarządzanie organizacją czy projektem itp.  

Celem jest rozwinięcie lub pogłębienie umiejętności. Warsztaty zawierają część teoretyczną i część praktyczną. Mogą być jedno- lub kilkudniowe. Mogą też być cyklicznymi spotkaniami w zależności od potrzeb klientów. 

W celu ustalenia szczegółów w zakresie rodzaju szkolenia/treningu, miejsca oraz ceny zapraszam Cię do indywidualnego kontaktu ze mną w zakładce kontakt.

Kwalifikacje, certyfikaty i uprawnienia

Dyplomy:

2022r. – mgr Psycholog – Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Katowicach.
2007r. – mgr Etnolog – Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Moje Studia podyplomowe:

obecnie – MBA (Master of Business) Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
2011r. – Ekonomia Społeczna – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
2009r. – Zarządzanie projektami – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
2008r. – Zarządzanie i organizacja w pomocy społecznej – Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku BIałej.

Ważniejsze Kursy i szkolenia:

obecnie – Kurs Psychoterapii Integracyjnej – Katowicki Instytut Psychoterapii.
2021 –  Szkolenie trenerskie w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach w tym osób z niepełnosprawnością.
2019 – Szkolenie w zakresie wdrażania modelowych programów kreowania prawidłowych postaw komunikacyjnych.
2019 – Szkolenie „Zasady tworzenia i wdrażania usług publicznych dedykowanych seniorom”.
2014 – Szkolenie „Standardy usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej”.
2012 – Szkolenie „Lokalne systemy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2009 – Zarządzanie Projektem Kulturalnym.
2009 – Trener Organizacji Pozarządowych.
2008 – Opracowywanie i realizacja projektów systemowych dla OPS i PCPR w nowym okresie programowania.
2008 – Kwalifikowalność wydatków i rozliczenia w projektach systemowych realizowanych przez OPS i PCPR ze środków EFS.
2007 – Montaż finansowy i zarządzanie ryzykiem.
2007 – Sprawozdawczość i rozliczenia projektów unijnych.
2007 – Fundusze Strukturalne – Program Kapitał Ludzki – 2007-2013.
2007 – Kurs podstaw języka migowego.
2006 – Fundusze Europejskie – Okres programowania na lata 2007 – 2013.
2006 – Podejmowanie działań na rzecz pomocy obywatelom na szczeblu gmin i powiatów.
2004 – Wolontarystyczna opieka środowiskowa nad człowiekiem w podeszłym wieku.
2004 – Szkolenie „Zrozumieć Chorobę Alzheimera”.
2001 – Współczesne spojrzenie na problem uzależnień – profilaktyka, terapia, skutki społeczne.
2000 – Kurs komunikacji z elementami negocjacji i mediacji.
2000 – Warsztaty aktywizowania środowiska lokalnego.
2000 – Kurs tworzenia programów autorskich.
2000 – Europejska Karta Umiejętności Komputerowych.
1999 – Kurs wychowawcy w placówkach wypoczynkowych i oświatowych.

Napisz do mnie:

Kontakt telefoniczny;

+48 780-506-308

Email:

Jeśli chcesz się ze mną skontaktować napisz do mnie wypełniając formularz po lewej stronie.

Siedziba gabinetu:

Fundacja „INICJATYWA”
ul. B. Chrobrego 26/1
41-902 Bytom

Dni i godziny pracy – TERMINARZ:

Dyżury ustalane są indywidualnie i dopasowane są do umawianych wcześniej spotkań z klientami. Celem ustalenia terminu spotkania – zarezerwuj go klikając w zakładkę KONTAKT-> UMÓW WIZYTĘ